Domů

Cestou ohně: jógini, kováři a alchymisté

 
Kováři jsou stejně jako šamani považováni za „pány ohně“. V některých kulturních oblastech je proto kovář šamanovi roven, ne-li přímo nadřazen.“ 
„Kováři i šamani jsou z jednoho hnízda“, praví jakutské přísloví.
Mircea Eliade, Kováři a Alchymisté, Argo, 2000

V termínu: 4.-7.8.2016

Jak spolu souvisí jóga, alchymie a kovářské řemeslo, co mohou tato tradiční umění nabídnout současnému muži?

Zatímco kovář proměňuje surový materiál v ušlechtilejší formu skrz užití svých nástrojů – ohně, kladiva, kovadliny a měchu  jógin usiluje o podobnou proměnu vnitřní. Pomocí dechu, mysli a pozornosti postupně transformuje nejen své fyzické tělo, ale i vnitřní psycho-mentální život. 
Stejně jako alchymisté všech dob a věků sleduje jediný cíl: produchovnit hmotu, zušlechtit sebe sama a stát se mostem mezi Nebem a Zemí. Vytvořit z prvotní látky kámen mudrců, vytvořit alchymické zlato. 
To vše jsou mocné symboly jóginů a alchymistů, géniů své doby.

Přijmi pozvání na setkání mužů

Ponoříme se do jógy a meditace - budeme rozpouštět napětí vnitřní i vnější, nalézat prostor ticha, síly a inspirace, který je ukryt uvnitř nás samých. Jóga a meditace jako nástroje, které nám pomáhají podívat se na svůj vnitřní svět, nalézat svou vlastní autentickou cestu životem, naplňovat své poslání, nacházet stabilitu při plnění nejrůznějších povinností, které se s rolí muže pojí.

Zakusíme rituální kovářské řemeslo – budeme naslouchat zpěvu kovadlin, zatímco naše svaly
rozproudí dech kovářských měchů. Prolneme svůj vnitřní svět s rozpálenou ocelí a pod dohledem kováře, zhotovíme svůj vlastní ostrý nůž - náš hmatatelný otisk reality, jeden z nejsilnějších symbolů na mužské cestě. 
Ten bude trvalou připomínkou toho co jsme prožili, o čem jsme hovořili a co se snažíme žít.

Navážeme nová přátelství, vzájemně se inspirujeme a podpoříme.

Lektoři: Petr Smil (jóga), Tomáš Lebduška (kovárna), Petr Bärtl (meditace, zázemí)

Přihlášky zde

Video